Formáty souborů (koncovka názvu za tečkou)

TIFF
Bitmapa (bezestrátová) má jednu vrstvu. formát firmy Aldus Corporation umožňující bezeztrátové ukládání pomocí komprimační metody LZW. Považuje se za nejkvalitnější formát komerčního užití.

PSD
Formát souboru firmy Adobe Systems používaný pro bezeztrátové uchování grafických dat. Tento datový formát 2D grafiky podporuje vrstvy grafiky i textu, maskování, průhlednosti, efekty apod. Podporuje logování všech úprav včetně otevření a zavření souboru, na rozdíl od formátů JPEG nebo PNG.

PNG
(Portable Network Graphics) je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF. Používá se na webu, když potřebujeme obrázek bez pozadí.

GIF
(Graphic Interchange Format) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku vytvářenou v počítačích. GIF používá bezeztrátovou kompresi LZW a umožňuje také jednoduché animace. GIF má velké omezení v maximálním počtu 256 (8 bitů) současně použitých barev barevné palety v jednom rámci. (Díky indexové barvě se používal jako obrázek bez pozadí - kvalita nic moc).

BMP
Formát bitmapového obrázku a jeho výhodou je jeho extrémní jednoduchost a dobrá dokumentovanost.

RAW
Je soubor nijak neupravených digitalizovaných dat ze snímače digitálního fotoaparátu. Formát souboru RAW není nikým definován a soubory z různých fotoaparátů (i od stejné firmy) se mohou značně lišit. Do zavedení formátu DNG byl neoficiálně považován za digitální obdobu analogového negativu 

JPEG
(Joint Photographic Experts Group) je standardní a nejrozšířenější metoda ukládání snímků se ztrátovou kompresí používaná pro ukládání digitálních obrázků ve fotorealistické kvalitě. Použití jak na webu, tak pro tisk.

AI
Formát určený pro Adobe Illustrátor.

CDR
Formár programu Corel Draw

EPS
Encapsulated PostScript (EPS, "zapouzdřený PostScript") je formát grafického souboru odvozený od PostScriptu, jazyka pro popis tisknutelných dokumentů. Dá se v něm uložit ořezová cesta.

PDF
Portable Document Format - Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší, existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader.